Sosialt entreprenørskap kan bidra til å skape verdier

Vi har et par kandidater som trolig kan gjøre en god innsats i din bedrift. De har hatt en høy terskel for å komme seg inn i arbeidslivet, og det har vi gjort noe med. I dag er de forberedt. Med kyndig veiledning og tett oppfølging er de nå bevisst sin kompetanse, sine evner og kapasitet.
Nå vil de gjerne få vise hva de er god for. Lar du en av dem få en mulighet?

"Vi har fra første stund opplevd en svært ærlig og direkte dialog med Naviga, hvor også medarbeideren hele tiden har vært sterkt involvert. Alle parter har vært åpen når det gjelder muligheter og begrensinger, noe som har skapt trygghet for alle."
Erland Pettersen | Adm. direktør, Brødrene Midthaug AS

Kort om prosessen

1 FORVENTNINGER

Kandidatene har jobbet med følgende spørsmål:
Hvor står jeg og hva kan jeg?
Hvem er jeg og hva liker jeg?
Hva vil jeg nå, og hvorfor?

2 I DAG

Kompetansen er kartlagt, de er motivert for å gjøre en innsats.
Nå vil de gjerne vise frem sin CV.

3 FREMTID

De har satt seg mål, laget en individuell markedsplan og kartlagt nettverket sitt.

4 MARKED

De har trent på intervju og er klar for å møte arbeidsgivere.