Vår oppgave er å få folk ut i jobb

Vi har rammeavtale med NAV om å følge opp deres brukere i Vest-Agder og Møre og Romsdal. NAV melder inn behov, så står vi for faglig gjennomføring og veiledning.

Målet vårt er at 65 prosent av deltakerne skal være i lønnet jobb innen 6 måneder.

Hvordan delta?

Dette foregår slik at NAVs veileder melder behovet inn til Naviga Oppfølging, deretter kaller vi inn deltaker til oppstartsmøte – så er oppfølgingen i gang.
Målet er å få deg i ut i lønnet jobb.

Hvis du tror dette er noe for deg, kontakt ditt NAV-kontor i dag!Hva tilbyr vi?

– Hjelp til å utarbeide en arbeidsrettet aktivitetsplan
– Karriereveiledning
– Individuell veiledning
– Hjelp til å se dine muligheter på arbeidsmarkedet
– Opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter
– Målrettet jobbsøk
– Oppfølging på arbeidsplass for en smidig overgang til arbeid
– Bistå deltaker og arbeidsgiver med å tilpasse arbeidssituasjon